<BODY><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9357944\x26blogName\x3dPrabhu+n+Ferrari\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ferrarinferrari.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ferrarinferrari.blogspot.com/\x26vt\x3d248722476180404371', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Prabhu n Ferrari
A Ferrari fan, who loves to be called as F e r r a r i

Saturday, March 26, 2005

Chennai Bloggers Meet-Update

The bloggers meet did happen. 13 people attended it ;-)
Detailed updated post lunch. Pictures tomorrow. Its taking ages to upload pictures from my house. From office it will be pretty fast :-D

************************************************
Jamabajar jagu reports on the bloggers meet

Periyavango. Thaaimarungo. Ellarkum jaggu salute kodukaraan. Nethu bulogger meet madras la besant nagar beach aandai nadandheechu baa.
Cooreeeta 6.30 manikku namma nirenjan appala vijay mohanty vandhu irundhaango. Namma Nirenjan ayyaru vootu puLLai pola keedhu. saadhuva nidnhukinu irundhaaru baa. Vijay annachi kku damil theriyadhu. Oriya aaLaame avaru. Nalla soakka smile panraaru baa.
Poana photo la poattundha maaRi anga ore couples nga. Adha yaen kekkara naina. Orae gilma dhaan. Naanga vera pasangaLa pootoma. Orae bejara poodchu.
Andha nerathula namma magix um praveen um entry koduthaanga baa. Indha magix paya keeraane. Blog la immam periya thillalangadi. Aaana paaka high iskool payan madhiri keeran baa. Adhu ennavo kaila oru phone vachikinu full meeting vilayadikine irundhaan baa. thaanave sirichikiraan. Vayasu pasanga. Adhaan naangaLum kandukkale.
Ivanavadhu parava illa baa. Praveen keerane. Avan andha doordarshan la madhiyam poduvaangaLe. award padam. Adhula vara hero madhiri keeraan. avan face expression vachi onnume puriyala. sirikaraana illai nakkala 'poda vennai' solraana..illai..anga keera figures daavu adikaraana. onnume piriyale baa.
Appala Twin Penny appadinu delhi aaLu vandhaaru baa. yabba. Namma SJ Suryah thoathaaru baa. Annathe full aa matter topic dhaan. Chinna pasanga neLiyaraanungo. oohooom. Annathe kaNdukave illaiye. oru vazhiya avara contrrol panradhukull full tired aa poodchi. Mount Road la manal lorry ya reverse la oattina effect. Thalai suthidichu.
Konja nerathukku appala namma Kartik kannan um avaru briend joshi yum vandhaanga. Namma Joshi sir romba soft type. Avlova pesave illai. Smile pannikine irundhaar. Thailand poaraarame annachi.
Kartik annachi paavam. Gujili nnga varum appadinu romba edhirpaarthu vandhu irundhaaru poala. Oru gujili kooda illaya. Nondhutaaru paavam.
Indha nerathula namma Ravages sir um Morpheus annachiyum vandhaanga. Namma Ravages sir pathi sollanuma? Top blogger india la. Evlo periya aaLu. aana romba simple baa. saantha soroobi. jolly aa pesaraaru.
Morpheus annachi sirichikine irundhaaru baa. Nalla gallatta pannaaru baa ellarayum. Aana onnu solren machi. Kaaram pasu kitta kooda paala karandhudalam. Namma morpheus annachi kitta irundhu informasion collect panradhu mudiyadhu kannu. Meeting mudiyara varaikku paer kooda sollalai na paathuko.
Kadasila namma magix friend murali vandhaaru. Red color t shirt, thoppi ellam poattukinu soakka vandhaaru baa. Saalaman paappyya aduthu ivaru dhaan baa. Boys vs Girls topic dhaan ivarukku moochu paechu ellam.
Engineering padikaraaaram. Nalla puLLai.
Summa naanga ellarum intro koduthikinu pesi kinu irundhom. Appa indha Sophia ,Sangeeta appadinu rendu ponnunga phone pannaanga baa. Meeting kalandhukka mudiyala. Manchikonga. Ellarukkum hi sollunga appadinu sonaanga.
Konjam iruteeedichu. Oru olli uruvam periya bag oda nadandhu vandhikinu irundeechu. Yaaru nu paatha namma lean dude arvind. Immam peiya thalai mudi baa avarukku. Namma tmil pilm heohini kooda immam thalai mudi kedayaadhu baaa. Adhoada inna soakka, mudiya madchi kondai poatukiraar baa. Annachi killadi kittu. Mahabalipurathula eedho sooting irundeeecham. Adha mudicheetu nera inga attendance koduthaar thaleevar. Semma jolly party baaa. April 1st anniku edho party keedham(?????) Ellarayaum vaango vaango appadinu kooptaaru baa.
Indha nerathula oru pichakara kezhci entry kodithichu baaa. Kai regai paakaren. Unga ellarukkum seekram kannaalam aagidum appadinu solichu paa aaya. Adha oatti vittutom.
Oru mukkiyamaaana aaaLu innum meeting kku varale appadinu naanga ellam waiting la irundhom. adhaamba namma hindu journalist Ramya AVanga correta aapesla irundhu kelamba solla vera edho velai vandhiduchaam.
Idhuve vera yaaravadhu irundha sorry solli escape aagi irupaango. Aana namma ramya madam appadiya? aapeesla velai mudchi kodthu appala inga aajar aagitaanga paa. pullarichu poachu..
Udane naanga ellarum avanga nindhukinu irundha ice cream kadayaande poanom. Anga poye avangala isthukinu bajji kadayaandhe poanom baa.
bajji kadai aaLu semma kaedi kaN1000. namma magix thambiya paathu ukkarunga boss appadinu sonaarunaa paathukayen. Appuram anga ellarum kundhikinu moLaga bajji saaptom baa. Supera irundeechu.
Summa solla koodadhu. Namma madras auto meter madhiri soooda irundeechu bajji.
Appadi ippadi bajji saaptu veeti kadhai pesikinu irundhom. Time 9 aaiduchu. Ellarukkum vaNakkam sollitu meeting mudchu vachen baa naanu.
Ellarum avanga avanga vootanda pootaanga. Indha magix payyan ennayum praveenayum planet yumm kku ittaandhu oru dosai appala cool drink vaangi koduthaan paa. Adhu innamo theriyala. Kootam maranju pona appuram magix payalum pravenum innama koovinaango theriyuma...Evanavadhu nambuvaana idha?
yaedho. Meeting nalla badiya mudinjeechu baa.

innoru gilmaa matter theriyuma. besant nagar la neraya azhagaana figures naaya nadthi kootindu vandhu irundhaango. Naanum praveenum figures aa kandukinu irundhom. Magix naaya kandukinu irundhaan. payalukku naai naa avlo ishtamaam.

sei baa..avlo dhaan meet matter. immaam type senju kai novudhu. naaleki photo podaren. seriya? vudu joot

devuda devuda

-J.Jaggu

LATEST UPDATE @ 9.30 PM IST:

English version of summary has been posted by Praveen, along with pictures.
Please check http://pravunplugged.blogspot.com
Cut and Pasted by F e r r a r i at 1:55 AM

|

Check out

One shot. Two birds

Pit StopCrashes

Designed by Anja Stern (Brazil) at Blogskins
Powered by Blogger
Get awesome blog templates like this one from BlogSkins.com